This page in English

Forskningsprojekt

Skolämnet idrott och hälsa: innehåll och lärande

Om projektet

Projektuppgifter

Syftet med projektet är att undersöka ämnesinnehållet i skolämnet idrott och hälsa. Vidare är en ambition att göra detta praktiknära, det vill säga att undersöka den pågående verksamheten i ämnet. Ämnesinnehållet kommer i projektet att fokuseras som såväl undervisningsinnehåll som lärandeinnehåll. Det görs dels utifrån lokala dokument formulerade av undervisande lärare, dels utifrån videoinspelad undervisningspraktik. Resultaten från projektet förväntas öka kunskaperna om idrott och hälsas undervisningspraktik, vad eleverna lär sig i ämnet samt hur elevers lärande sker i undervisningspraktiken. Därmed kan en vidgad reflektionsbas för utvecklandet av skolämnet idrott och hälsas undervisningspraktik skapas.

Forskare

Finansiärer

  • Örebro universitet