Forskningsprojekt

Idrottsdidaktik

Om projektet

Projektuppgifter

Inom ramen för idrottsdidaktik beforskas didaktiska aspekter och frågor i relation till skolämnet idrott och hälsa. Didaktik hanteras i forskarskola som ett forskningsområde som behandlar relationen mellan undervisning, lärande och socialisation. En central utgångspunkt för didaktiken är att utbildning involverar en mängd val vad gäller undervisningens innehåll och utformning. Inom didaktisk forskning undersöks och problematiseras institutionella och politiska förutsättningar för dessa val samt vilka innebörder de har för utbildningens processer och innehåll. 

Samarbetspartners

 • Anne Flintoff, Leeds metropolitan University
 • Beatrice Gagnebien-Gibbs, GIH Stockholm
 • Bob Hill, University of Queensland
 • Claes Annerstedt, Göteborgs universitet
 • David Kronlid, Uppsala universitet
 • Dean Baker, Göteborgs universitet
 • Håkan Larsson, GIH, Stockholm
 • Inger Karlefors, Umeå Universitet
 • Jan Wright, University of Wollongong, Australia
 • Jane Meckbach, GIH, Stockholm
 • Jonas Almqvist, Uppsala universitet
 • Karin Redelius, GIH, Stockholm
 • Kathy Armour, University of Birmingham
 • Kyriaki Makopoulou, University of Birmingham
 • Leif Östman, Uppsala universitet
 • Lisette Burrows, University of Otago
 • Louisa Webb , Loughborough university, UK
 • Louise McCuaig, University of Queensland
 • Richard Tinning, University of Queensland