This page in English

Forskningsmiljö

Social Work Studies

Om forskningsmiljön

Miljöuppgifter

Kontaktperson

Åsa Källström

Vetenskapsområden

  • Humaniora-Samhällsvetenskap

Forskningen inom miljön Social work Studies i socialt arbete vid Örebro universitet behandlar på ett eller annat sätt sociala relationers betydelse och strukturella förutsättningar för socialt förändringsarbete med människor med svåra levnadsvillkor i olika livsfaser inom yrkesliv och institutioner.

Forskare

Forskargrupper

Forskningsprojekt

Forskningsprojekt