Forskningsmiljö

Soris - Språk och retorik i samhället

Om forskningsmiljön

Miljöuppgifter

Kontaktperson

Anders Björkvall

I forskningsmiljön Soris studerar vi hur text, tal, bild och andra kommunikationssätt fungerar i samhället och dess institutioner och organisationer. Miljön fungerar som en samlande kraft för humanistiska forskare med ett gemensamt socialt perspektiv på språk och kommunikation. Globala perspektiv genomsyrar miljön, och till exempel samarbetar vi med länder som Sydafrika, USA, Tyskland och Seychellerna.

Mer exakt är vi ett 20-tal forskare och forskarstuderande från de tre forskargrupperna svenska språket, retorik och engelska. Externfinansierade och internationella forskningsprojekt inom områdena text och styrning av organisationer, språk och stereotyper, multimodalitet, kris- och forskningskommunikation är definierande för miljön. Språk i relation till genus, utbildning och makt är andra forskningsområden, liksom aktionsforskning i skola och andra samhällsinstitutioner.