Forskningsprojekt

Att motverka segregation genom utbildning - Örebro

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Pågående 2018 - 2021

Kontaktperson

Andreas Bergh

Forskningsämne

Forskningsmiljöer

Syftet med forskningen är att följa arbetet på de nya anvisningsskolorna för åk 7-9 på Vivallaskolan. I fokus ligger skolornas arbete för att nå ökad måluppfyllelse, men också de sociala processer som initieras i och med att elever flyttar till nya verksamheter. Att eleverna anvisas till fyra nya skolor ger möjlighet till jämförelse mellan olika verksamheter, och att synliggöra såväl de möjligheter och utmaningar som kan följa av förändringen. Projektets resultat presenteras i denna rapport (pdf) 

Finansiärer

  • Örebro kommun

Samarbetspartners

  • Anders Trumberg, Region Örebro län