Utbildning och Demokrati

Medutgivare

Tidskriften utges av Pedagogikämnet, Örebro universitet med finansiellt stöd från och i samarbete med följande institutioner:

Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier (IPDU) vid Uppsala universitet. Institutionen för pedagogik och didaktik (IPD), Centrum för de humanistiska ämnenas didaktik (CeHum) samt Specialpedagogiska institutionen, samtliga vid Stockholms universitet. Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap (PPI), Linnéuniversitetet. Fakulteten för samhälls­- och livsvetenskaper och Estetisk-filosofiska fakulteten vid Karlstads universitet. Institutionen för utbildningsvetenskap vid Mittuniversitetet. Akademin för utbildning, kultur och kommunikation, Mälardalens högskola. Utbildnings- och Forskningsnämnden för Lärarutbildningsområdet vid Högskolan Dalarna. Institutionen för beteendevetenskap och lärande, Linköpings universitet. Pedagogiska institutionen och Umeå School of Education, Umeå universitet. Lärarutbildningen, Malmö högskola. Högskolan i Kristianstad. Institutionen för pedagogik och lärande, Luleå tekniska universitet. Lärarutbildningsnämnden, Högskolan i Borås. Institutionen för pedagogik och specialpedagogik (IPS), Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande (IPKL) samt Institutionen för didaktik och pedagogisk profession (IDPP), Göteborgs universitet. Pedagogikämnet, Södertörns högskola. Institutionen för information och kommunikation, Högskolan i Skövde. Akademin för utbildning och ekonomi, Högskolan i Gävle. Avdelningen för pedagogik, Sociologiska institutionen, Lunds universitet. Högskolan för lärande och kommunikation, Högskolan i Jönköping.