Utbildning och Demokrati

Prenumeration och beställningar

Kontaktuppgifter

E-post, prenumerationsärenden och enstaka beställningar: This is an email address
Kicki Ekberg
Tel: 019-30 12 33

Obs! Det är viktigt att det framgår tydligt att det gäller prenumeration av Utbildning & Demokrati. Ange också fr.o.m vilket nummer prenumerationen ska gälla.

Tidskriften utkommer med tre nummer per år.

Priser

Prenumeration

Årsprenumeration organisationer och institutioner 390 kronor exklusive moms. Rabatt vid 5 eller fler prenumerationer till samma adress.

Årsprenumeration privatpersoner 300 kronor exklusive moms (318 kronor inklusive moms).

Lösnummer

Enstaka nummer kostar fr.o.m 2005 års utgivning 130 kronor exklusive moms för institutioner och organisationer.

Privatpersoner betalar 100 kronor, exklusive moms (106, inklusive moms).

Enstaka nr (1999 - 2004): 100 kr inklusive moms, (1992-1998): 60 kr inklusive moms.

Frakt tillkommer på samtliga beställningar av lösnummer.

Adress

Utbildning & Demokrati
Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap
Örebro universitet
701 82 Örebro