Utbildning och Demokrati

Redaktion

Ansvarig utgivare

Lars Erikson

Redaktion

Tomas Englund, Matilda Wiklund
(redaktörer)

Emma Arneback, Andreas Bergh, Eva Hultin, Elisabet Langmann, Asgeir Tryggvason (redaktionskommitté)

Kicki Ekberg, Emma Vikström 
(redaktionell samordning)

Elisabet Langmann 
(recensionsansvarig)

 

Redaktionsråd

Eva Alerby, Inst för pedagogik och lärande, Luleå tekniska univ. Erik Andersson, pedagogik, Örebro universitet . Jonas Aspelin, Sektionen för lärande och miljö, Högskolan i Kristianstad. Bosse Bergstedt, Sociolog inst, Avd för pedagogik, Lunds universitet.Ylva Bergström, IPDU, Uppsala univ. Göran Bostedt, Inst för utbildningsvetensk, Mittuniv. Anders Broman, Fakulteten för samhälls­- och livsvetenskaper, Karlstads univ. Mikael Carleheden, Sociologisk Institut, Köpenhamns univ. Marcia Cavalcante, Inst för kultur och kommunikation, Södertörns högskola. Silwa Claesson, IDPP, Göteborgs univ. Gunnel Colnerud, Inst för beteendevetensk och lärande, Lin­köpings univ. Joakim Ekman, statsvetenskap, Södertörns högsk. Per-Olof Erixon, Umeå School of Education, Umeå univ. Gunnar Finnbogason, Islands Lärarhögsk, Reykjavik. Eva Forsberg, IPDU, Uppsala univ. Rita Foss Lindblad, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT, Högskolan i Borås. Lena Fritzén, PPI, Linnéuniversitetet (Växjö). Jan Grannäs, Akademin för utbildning och ekonomi, Högskolan i Gävle. Rolf Helldin, Specialpedagogiska inst, Stockholms univ. Eva Hjörne, IPS, Göteborgs univ. Sören Högberg, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Högskolan Dalarna. Sven-Eric Liedman, Inst för idéhistoria och vetenskapsteori, Göteborgs univ. Annica Löfdahl Hultman, Institutionen för pedagogiska studier, Karlstads univ. Lars Løvlie, Pedagogisk forsk­nings­­institutt, Oslo univ. Bengt-Göran Martinsson, Inst för kultur och kommunikation, Linköpings univ. Giulia Messina Dahlberg, Inst för hälsa och lärande, Högskolan i Skövde. Bengt Molander, Filosofisk insti­tutt, Trondheims univ. Claes Nilholm, IPDU, Uppsala univ. Ulla-Karin Nordänger, PPI, Linnéuniversitetet (Kalmar). Mattias Nylund, IPS, Göteborgs univ. Sven Persson, Lärarutbildningen, Malmö högskola. Lotte Rahbek-Schou, Institut for Pædagogisk Filosofi, Danmarks Pædagogiske Universitet, Köpenhamn. Stephan Rapp, Jönköping University. Klas Roth, IPD, Stockholms univ. Niclas Rönnström, IPD, Stockholms univ. Christina Segerholm, Pedagogiska institutionen, Umeå univ. Geir Skeje, CeHum, Stockholms univ. Trond Solhaug, Program for læererutdanning, Trondheims univ. ­Carl Anders Säfström, Institutionen för Kultur och Lärande, Södertörns högskola. Roger Säljö, IPKL, Göteborgs univ. Jan Thavenius, Litteratur­vetenskapliga inst, Lunds univ. Michael Uljens, ­Pedagogiska fakulteten, Åbo akademi. Leif Östman, IPDU, Uppsala universitet.


International editorial advisory board

Gert Biesta, Brunel University, London, UK; Sharon Gewirtz, Kings College, London, UK; David Hansen, Teachers College, Columbia University, USA; David Labaree, School of Education, Stanford University, USA; Tom Popkewitz, School of Education, University of Wisconsin-Madison, USA; Terri Seddon, Faculty of Education, Monash University, Australia; Lynda Stone, University of North Carolina at Chapel Hill, USA and Ciaran Sugrue, University College, Dublin, Irland.