Utbildning och Demokrati

Redaktion

Ansvarig utgivare

Lars Erikson

Redaktion

Tomas Englund, 
(redaktör)

Emma Arneback, Andreas Bergh, Anneli Frelin, Eva Hultin, Sören Högberg, Elin Sundström Sjödin, Ásgeir Tryggvason, Matilda Wiklund (redaktionskommitté)

Kicki Ekberg, Emma Vikström 
(redaktionell samordning)

Elisabet Langmann 
(recensionsansvarig)

 

Redaktionsråd

Carola Aili Sociologiska inst, avd för pedagogik, Lunds univ. Eva Alerby, Inst för pedagogik och lärande, Luleå tekniska univ. Erik Andersson, pedagogik, Örebro univ. Petra Angervall, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT, Högskolan i Borås. Jonas Aspelin, Sektionen för lärande och miljö, Högskolan i Kristianstad. Ylva Bergström, IPDU, Uppsala univ. Göran Bostedt, Inst för utbildningsvetensk, Mittuniv. Anders Broman, Fakulteten för samhälls­- och livsvetenskaper, Karlstads univ. Mikael Carleheden, Sociologisk Institut, Köpenhamns univ. Marcia Cavalcante, Inst för kultur och kommunikation, Södertörns högskola. Silwa Claesson, IDPP, Göteborgs univ. Gunnel Colnerud, Inst för beteendevetensk och lärande, Lin­köpings univ. Joakim Ekman, statsvetenskap, Södertörns högskola. Per-Olof Erixon, Umeå School of Education, Umeå univ. Gunnar Finnbogason, Islands Lärarhögsk, Reykjavik. Eva Forsberg, IPDU, Uppsala univ. Lena Fritzén, PPI, Linnéuniversitetet (Växjö). Jan Grannäs, Akademin för utbildning och ekonomi, Högskolan i Gävle. Rolf Helldin, Specialpedagogiska inst, Stockholms univ. Eva Hjörne, IPS, Göteborgs univ. Sara Irisdottter Aldenmyr, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Högskolan Dalarna. Sven-Eric Liedman, Inst för idéhistoria och vetenskapsteori, Göteborgs univ. Peter Lilja, Inst Barn-unga-samhälle, Malmö univ. Annica Löfdahl Hultman, Inst för pedagogiska studier, Karlstads univ. Lars Løvlie, Pedagogisk forsk­nings­­institutt, Oslo univ. Bengt-Göran Martinsson, Inst för kultur och kommunikation, Linköpings univ. Bengt Molander, Filosofisk insti­tutt, Trondheims univ. Claes Nilholm, IPDU, Uppsala univ. Ulla-Karin Nordänger, PPI, Linnéuniversitetet (Kalmar). Mattias Nylund, IPS, Göteborgs univ. Sven Persson, Inst Skolutveckling och ledarskap , Malmö Univ. Lotte Rahbek-Schou, Institut for Pædagogisk Filosofi, Danmarks Pædagogiske Universitet, Köpenhamn. Klas Roth, IPD, Stockholms univ. Niclas Rönnström, IPD, Stockholms univ. Christina Segerholm, Pedagogiska institutionen, Umeå univ. Geir Skeje, Inst för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik, Stockholms univ. Trond Solhaug, Program for læererutdanning, Trondheims univ. ­Roger Säljö, IPKL, Göteborgs univ. Jan Thavenius, Litteratur­vetenskapliga inst, Lunds univ. Michael Uljens, ­Pedagogiska fakulteten, Åbo akademi. Marie Öhman, Jönköping University. Leif Östman, IPDU, Uppsala universitet.


International editorial advisory board

Gert Biesta, Brunel University, London, UK; Sharon Gewirtz, Kings College, London, UK; David Hansen, Teachers College, Columbia University, USA; David Labaree, School of Education, Stanford University, USA; Tom Popkewitz, School of Education, University of Wisconsin-Madison, USA; Terri Seddon, Faculty of Education, Monash University, Australia; Lynda Stone, University of North Carolina at Chapel Hill, USA and Ciaran Sugrue, University College, Dublin, Irland. Carl Anders Säfström, Maynooth University Social Science Institute, Dublin, Irland.