Utbildning och Demokrati

Vägledning för externa granskare

Vad är peer review och vad innebär det att vara reviewer?

Peer review är ett förfarande som vetenskapliga tidskrifter använder sig av för att säkerställa forskningens och vetenskapliga artiklars kvalité, trovärdighet och relevans inom forskningsfältet. Tanken är att konstruktiv kritik från experter inom samma område ska bidra till hög kvalité inom forskningsfältet. 

Utbildning & Demokrati använder sig i regel av två externa granskare per artikel utifrån en så kallad double-blind peer review. Som granskare är du anonym för skribenten, liksom skribenten är det för dig. Redaktionen får veta vem granskaren är, men enbart en begränsad del av redaktionen vet vem som är artikelförfattare. 

Innan du tackar ja till att granska ett artikelmanus, var god tänk på att såväl abstract som artikelmanus och korrespondensen med redaktionen är konfidentiellt material som inte får spridas eller kommuniceras på annat sätt till utomstående. 

Om du avråder från publicering bör du motivera detta, till exempel genom att peka på de vetenskapliga brister som du finner i artikeln. En granskare kan mycket väl ha en annan åsikt eller uppfattning än författaren men detta innebär inte att man kan ifrågasätta texten annat än ur vetenskaplig synpunkt på textens egna villkor. 

Om du finner att artikeln är möjlig/värd att publicera, men först efter en viss bearbetning, är vi tacksamma om du ger exempel på den bearbetning som du anser måste göras. Även positiv kritik kan stå med i granskningen. Se våra Bedömningskriterier för ytterligare information.

Granskningsuppdraget ger (tyvärr) ingen ekonomisk utdelning men vi publicerar regelbundet namnen på våra granskare i tidskriften. Att vara granskare är också en bra möjlighet att bygga en relation till och orientera sig inom de forskningsfält som tidskriften adresserar.