Utbildning och Demokrati

Vägledning för författare

Utbildning & Demokrati är en pedagogisk tidskrift vars namn är inspirerat av John Deweys klassiska arbete Democracy and Education från 1916. I tidskriften publiceras texter i skärningspunkten mellan filosofi och samhällsvetenskap. Ambitionen är att bidra med analyser av utbildning i vid mening: såväl dess inre verksamheter som dess politiska innebörder. I likhet med Dewey vill vi betona kommunikationens betydelser för meningsskapande där de didaktiska frågorna relateras till synen på utbildning som demokratisk instans och utbildningens roll som offentligt rum. Tidskriften vänder sig till de som är intresserade av förskola, skola, lärarutbildning och annan högre utbildning men även till läsare med intresse för kommunikationsprocesser i andra sammanhang. 

Både förslag till manuskript och färdiga manuskript skall skickas till redaktionen på e-post adress: This is an email address

Det innebär ingen kostnad för författare att publicera artiklar i Utbildning & Demokrati.

Om du har frågor om vad som gäller vid publicering av artiklar i Utbildning & Demokrati är du välkommen att höra av dig. Skicka en e-post till ovanstående adress.

Författarvägledning

Författarvägledning för författare till artiklar i Utbildning & Demokrati 

Har du frågor, skicka en e-post till: This is an email address

Överenskommelse artikelpublicering

När en artikel har antagits för publicering måste varje författare underteckna en särskild överenskommelse gällande de publiceringsvillkor som gäller. Den undertecknade överenskommelsen måste ha inkommit till redaktionen innan artikeln skickas till tryckeriet.

Be om överenskommelsen från This is an email address