This page in English

Forskargrupp

Center for Developmental Research (CDR)

Om gruppen

Om gruppen

Gruppuppgifter

Forskningsämne

Forskningsmiljöer

Forskargruppen Center for Developmental Research (CDR) är verksam inom området utvecklingspsykologi och studerar med longitudinella metoder olika aspekter av människors utveckling över tid. Forskningens fokus ligger på sen barndom, tonåren och de tidiga vuxenåren. Mycket av CDR:s ungdomsforskning handlar om att förstå utvecklingen av problem hos ungdomar, föräldraskap, kamratrelationer, samt kontextuella förutsättningar för god eller bristande social och psykologisk anpassning. Särskilt fokus för forskningen kring de tidiga vuxenåren läggs på ungdomars anpassning till samhället och deras politiska socialisation. Syftet med de studier som genomförs vid centret är att undersöka de risk- och skyddsfaktorer som påverkar ungdomars utveckling, såsom psykisk hälsa, fritidsaktiviteter, relationer till kamrater, lärare och föräldrar, anpassning i skolan, allmän anpassning, sociala nätverk, personlighet och antisocialt beteende. Målet är att få ny kunskap om negativa förlopp, men också att studera positiva utvecklingsvägar över tid.

CDR ingår i paraplyorganisationen Youth and Society (YeS). YeS är en mångvetenskaplig forskningsmiljö som omfattar forskare i psykologi, statskunskap och medie- och kommunikationsvetenskap vid Örebro universitet. I samarbetet med YeS ingår en sexårig longitudinell studie om utvecklingen av tonåringars och unga vuxnas engagemang, både politiskt och i övriga samhället.

Forskare

Forskningsprojekt