This page in English

Forskningsprojekt

International Civic and Citizenship Education Study

Om projektet

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Pågående 2013 - 2016

Kontaktperson

Cecilia Arensmeier

Forskningsämne

Forskningsmiljöer

Internationell jämförande studie om skolelevers (åk 8) kunskaper, värderingar och beteenden i politik och samhällsfrågor. Studien genomförs av International Association for the Evaluation of Educational Achievement, IEA. För Sveriges räkning håller Skolverket i undersökningen, och de smaverkar med forskare från Örebro universitet.  

Forskare

Forskargrupper

Finansiärer

  • Skolverket