Didaktiska forskningsprofiler

Vid Örebro universitet bedrivs en omfattande forskning som på olika vis är relevant för skolan. Denna forskning är samlad i tre profilområden: Bedömning och utvärdering, Hållbar samhällsutveckling samt Kommunikation och lärande. Här kan du läsa mer om profilerna och de forskare som ingår.

Bedömning och utvärdering

Hållbar samhällsutveckling

Kommunikation och lärande