This page in English

Forskningsmiljö

Care about Caring (CaC)

Forskningsmiljön fokuserar på relationsskapande vård. Det innebär forskning som sträcker sig från student till patient, från lärande och professionsutveckling till mötet med patienten. Miljön samverkar nationellt och internationellt med forskargrupper samlade under tre teman.

Om forskningsmiljön

Miljöuppgifter

Kontaktperson

Karin Blomberg

Vetenskapsområden

 • Medicin

Forskningsområden

 • Didaktik
 • Etik
 • Hälsa
 • Hälsopsykologi
 • Högskolepedagogik
 • Implementering
 • Kommunikation
 • Kompetens
 • Lärande
 • Mat och måltid
 • Medicin
 • Omvårdnadsvetenskap
 • Pedagogik
 • Professionsutveckling
 • Samtal
 • Trygghetsskapande insatser

Det övergripande målet med forskningsmiljön är att utveckla och implementera interventioner i syfte att främja en vård som baseras på ett relationsskapande förhållningssätt där värdighet och delaktighet främjas, oavsett vårdkontext och patientgrupp.

För att utveckla en hållbar relationsskapande hälso- och sjukvård behövs även en kultur där professionsutveckling och lärande mellan och inom professioner är centralt.

Forskningsprojekt och utbildning/undervisning inom kompetenscentret fokuserar på:

 • Relationen mellan vårdgivare och patient/närstående
 • Relationen mellan professionerna i vårdteamet
 • Vårdgivarens färdigheter och professionella förhållningssätt

Forskningsmiljön har betydande nationell och internationell samverkan och omfattar forskare inom omvårdnad, medicin, pedagogik, sociologi, psykologi och etik. Inom miljön finns specifik kompetens och erfarenhet av utveckling, implementering och utvärdering av komplexa interventioner inom hälso- och sjukvård. Studierna bedrivs och genomförs i nära samarbete med vårdverksamheter, både inom regional och kommunal hälso- och sjukvård och inkluderar oftast ett patient- och närståendeperspektiv. I studier som omfattar informations- och kommunikationsteknologiska innovationer inom hälso- och sjukvård finns samarbete med näringslivet.

Forskningsprojekt

Pågående projekt