This page in English

Forskargrupp

Lärande och professionsutveckling

Om gruppen

Gruppuppgifter

Kontaktperson

Samuel Edelbring

Forskningsämne

Forskningsmiljöer

Hur stödjer vi bäst olika aspekter av studenters lärande? Hur sker professionell utveckling i ett livslångt lärande? Det är två övergripande frågor som bearbetas i denna forskargrupps tema. Vi utvecklar och beforskar lärprocesser i utbildning och yrkesverksamhet för en hälso- och sjukvård i förändring. Ett viktigt led i professionskompetensen är samverkan med andra varför den kollaborativa aspekten är framträdande både inom och mellan professioner. Den metodologiska spännvidden är stor och varierar mellan de olika specifika frågeställningarna. Nyckelord för forskargruppen är medicinsk pedagogik, lärande inom hälsoprofessioner, erfarenhetsbaserat lärande inklusive simuleringsbaserat lärande, peer-learning, kollaborativt lärande och interprofessionellt lärande.

Finansiärer

  • ERASMUS+
  • Region Örebro Län
  • Svensk sjuksköterskeförening
  • Vinnova
  • Örebro universitet