This page in English

Forskningsprojekt

Lärande under verksamhetsförlagd utbildning utifrån anestesisjuksköterskestudenten och handledarens perspektiv.

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Pågående

Kontaktperson

Maria Jaensson

Forskningsämne

Forskningsmiljöer

Tidigare forskning har visat att anestesisjuksköterskestudenter upplever stress under sin utbildning. Under den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) tränar studenten att integrera teori och praktik till en helhet för att handlägga anestesi utifrån olika aspekter. För att stödja studentens lärande under VFU behövs kliniska handledare. Handledningen innebär att förmedla teoretisk kunskap och praktiska färdigheter med studentens individuella behov i fokus, men studenten  har även ett eget ansvar för sitt lärande. Operationsavelningar är komplexa miljöer och lärandet sker genom interaktion mellan olika professioner under tidspress, baserat på produktionskrav.

Det övergripande syftet är att undersöka och beskriva lärandesituationen i en operationssal, utifrån anestesisjuksköterskestudenters och handledares perspektiv. 

Finansiärer

  • Region Örebro Län