Forskningsprojekt

The role of platelets in sensing bacterial infection and causing inflammation

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Pågående

Kontaktperson

Torbjörn Bengtsson

Forskningsämne

Forskningsmiljöer

Denna information finns endast på engelska.

Finansiärer

  • KK-Stiftelsen
  • Vetenskapsrådet (VR)