Forskningsprojekt

The effects of periodontal pathogens on gene and protein expression in vascular smooth muscle cells

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Pågående

Kontaktperson

Torbjörn Bengtsson

Forskningsämne

Forskningsmiljöer

Denna information finns endast på engelska.

Finansiärer

  • Hjärt-Lungfonden
  • KK-Stiftelsen
  • Vetenskapsrådet (VR)