Forskningsprojekt

Lactobacilli and bacteriocins in prevention and treatment of periodontitis, peri-implantitis and systemic inflammation

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Pågående

Kontaktperson

Torbjörn Bengtsson

Forskningsämne

Forskningsmiljöer

Denna information finns endast på engelska.

Finansiärer

  • KK-Stiftelsen
  • Vetenskapsrådet (VR)

Samarbetspartners

  • Carin Starkhammar Johansson, Linköpings universitet
  • Daniel Aili, Linköpings Universitet