Forskningsprojekt

Betydelsen av NLRP3 inflammasomen i kardiovaskulär sjukdom

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Avslutat

Kontaktperson

Karin H Franzén

Forskningsämne

Forskningsmiljöer

Inflammation är ett akut svar på infektion och vävnadsskada. Ateroskleros orsakas av inflammatoriska mekanismer där IL-1β är central och avsaknad av IL-1β minskar graden av ateroskleros i möss. Den inflammatoriska processen initieras genom avkänning av förändringar i homeostasen via fusion av inflammasomer. Än så länge är den mest välkarakteriserade inflammasomen den s k NLRP3 inflammasomen, vilken är ett multiproteinkomplex som består av NLRP3, ASC och caspase-1. Vid NLRP3 aktivering klyvs pre IL-1β till den bioaktiva IL-1β.

Genom in vitro studier som modeller för kardiovaskulära celler i kombination med molekylärbiologiska tekniker, undersöker vi hur olika stimuli påverkar sammanfogningen av NLRP3 inflammasomen och IL-1β frisättning. Vi studerar även betydelsen av genetiska variationer i gener som kodar för NLRP3 inflammasomen i patienter med hjärtinfarkt och friska individer och hur det kan påverka sjukdomsrisken.

Kartläggning av nya signaleringsvägar och hur genetiska variationer kan bidra till NLRP3 inflammasomens aktivering följt av IL-1β frisättning är av betydelse för framtida utveckling av nya diagnostiska verktyg samt skräddarsydda mediciner mot kardiovaskulära sjukdomar. Bättre terapeutiska möjligheter kan i framtiden leda till mindre obehag och färre biverkningar för patienten.

 

Publikationer

Sahdo B, Fransén K, Idosa BA, Eriksson P, Söderquist B, Kelly A, Särndahl E. Cytokine profile in an cohort of healthy blood donors carrying polymorphisms in genes encoding the NALP3 inflammasome. PLoS One 8:e75457, 2013.

Forskare