Forskningsprojekt

Bacteriocins in prevention and treatment of infections

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Pågående

Kontaktperson

Torbjörn Bengtsson

Forskningsämne

Forskningsmiljöer

Denna information finns endast på engelska.

Finansiärer

  • KK-Stiftelsen
  • Vetenskapsrådet (VR)

Samarbetspartners

  • Daniel Aili, Linköpings Universitet