This page in English

Forskningsmiljö

Centre for Perioperative Nursing (CPoN)

Det övergripande syftet med forskningsmiljön är att testa olika instrument och metoder för att förbättra den perioperativa omvårdnaden för den kirurgiska patienten och därmed att öka patientsäkerheten och patienttillfredsställelsen.

Forskningsmiljön är multidisciplinär med forskare inom olika ämnen. Forskningssamarbete sker nationellt och internationellt. 

I forskningsmiljön bedrivs forskning inom följande områden: 

Om forskningsmiljön

Miljöuppgifter

Kontaktperson

Elisabeth Ericsson

Vetenskapsområden

  • Medicin

Det övergripande syftet med forskningsmiljön är att testa olika instrument och metoder för att förbättra den perioperativa (dvs före-, under och efter en operation) vården och omvårdnaden för den kirurgiska patienten och därmed öka patientsäkerheten och patienttillfredsställelsen. Forskningen inom CPoN berör både patientens perspektiv (barn och vuxna) så väl som personalens perspektiv. I forskningsmiljön genomförs kliniska interventioner, psykometriska, kvalitativa och kvantitativa studier.