This page in English

Forskningsmiljö

FAMN - Barnet, familjen, vården och samhället

FAMN är en tvärvetenskaplig forskningsmiljö som fokuserar på stöd till barn och unga. Forskningen i FAMN bedrivs inom följande forskargrupper:

Om forskningsmiljön

Miljöuppgifter

Kontaktperson

Mats Eriksson

Vetenskapsområden

  • Medicin

logo famn

Målet med forskningen i FAMN är att barn och unga ska kunna uppnå ett gott liv, med känsla av sammanhang och livskvalité.

Forskarna i FAMN har olika perspektiv, kompetens och ämnesområden runt barn och familj. Förutom den forskning som bedrivs är vi engagerade i utbildning på alla nivåer och i att arbeta för att bästa möjliga kunskap ska implementeras. Det sker i samverkan med vården, samhället och de grupper vår forskning handlar om.

Omfattande forskning om smärta hos barn och ungdom
Många projekt som bedrivs av forskare i FAMN och andra miljöer handlar om smärta hos barn och ungdomar, från för tidigt födda till tonåringar. Vi har beskrivit lite av den forskningen i en broschyr.

Forskningsprojekt

Pågående projekt