FAMN - Barnet, familjen, vården och samhället

Afrikanskt webbinarium om neonatalt smärtomhändertagande

Pediatric Health Initiative (PHI) är en samverkan mellan Astrid Lindgrens barnsjukhus och flera sjukhus i Afrika som också har engagerat sjuksköterskor från neonatalavdelningen i Örebro. Förutom utbyte och arbete på afrikanska sjukhus genomförs forskningsprojekt och ordnas olika typer av utbildningar. 16 mars 2021 arrangeras ett webbinarium om smärtomhändertagande i neonatalvården. Emma Olsson från forskargruppen PEARL medverkar med att tala om ”Comfort care and pain assessment”. Den som vill veta mer eller stötta PHIs arbete kan läsa här.