FAMN - Barnet, familjen, vården och samhället

Anna Philipson disputerade

Anna Philipson, doktorand i forskargruppen Just-in-Time, försvarade sin avhandling Health economic aspects of emotional problems and pain symptoms in childhood and adolescence: Long-term outcomes, efficacy and cost-effectiveness of interventions vid en disputation 18 februari.

Avhandlingens delstudier utgår från olika projekt för att stärka hälsan hos ungdomar, bland annat Dansprojektet och Just-in-Time som båda utgår från Örebro universitet. Slutsatsen är att det finns ett behov för både förebyggande och behandlande insatser för ungdomar med emotionella problem. Huvudhandledare var Lars Hagberg.

Opponent vid disputationen var professor Lars-Åke Levin, professor i hälsoekonomi vid Linköpings universitet.

Läs Annas avhandling här