This page in English

FAMN - Barnet, familjen, vården och samhället

Basprogram om våld mot barn

I september 2015 antog FN Agenda 2030 med dess 17 globala mål för hållbar utveckling. Ett av dessa mål (16:2) handlar om att eliminera övergrepp, utnyttjande, människohandel och alla former av våld eller tortyr mot barn. Sverige har förbundit sig till genomförandet av Agenda 2030 och åtagit sig rollen som ett vägvisarland för det globala partnerskapet End Violence Against Children.

Barnafrid vid Linköpings universitet har på regeringens uppdrag arbetat fram ett tvärprofessionellt digitalt basprogram som ska ge yrkesverksamma som möter våldsutsatta barn kunskap och verktyg för att upptäcka, bemöta och hjälpa barnet, baserat på forskning och beprövad erfarenhet. Charlotta Jerlström som är skolsköterska och forskare i FAMN har varit med i utformandet av materialet som nu används bl a i utbildningen av barnsjuksköterskor vid Örebro universitet.

Ta del av materialet här