FAMN - Barnet, familjen, vården och samhället

Forskningsstudie blev fotoutställning om att leva med ryggmärgsbråck

TrappaUnder hösten 2017 träffades en grupp personer vid flera tillfällen för att prata om hur det är att leva med ryggmärgsbråck. Inför varje träff fotograferade deltagarna utifrån ett gemensam överenskommet tema, fotografierna fungerade sedan som underlag för diskussionen. Metoden kallas photovoice och är en del av Hanna Gabrielssons avhandlingsprojekt i forskningsmiljön FAMN och vid Stiftelsen Spinalis och Rehab Station Stockholm.

Deltagarna bestämde sig för att göra en fotoutställning med bilderna och valda texter. Tema, bildurval, texter och utformande gjorde man tillsammans i gruppen. Utställningen startar med vernissage torsdag 25 oktober kl 13-16 på Rehab Station Stockholm och pågår t.o.m. 23 november.