FAMN - Barnet, familjen, vården och samhället

Forskningsprojektet ”Just in TIME” med dans och yoga för flickor med återkommande buksmärta söker nya deltagare

Känner du någon flicka i åldern 9-13 år som har återkommande magsmärtor utan medicinsk förklaring? I ett forskningsprojekt vid Örebro universitet undersöker vi om dans och yoga kan minska besvären.

Projektet bedrivs från och med hösten parallellt vid både Universitetssjukvårdens Forskningscentrum, Region Örebro Län och vid Centrum för klinisk forskning, Västerås Sjukhus.

Är din dotter intresserad av att delta i forskningsprojektet är ni välkomna att anmäla ert intresse i formuläret nedan för att få mer information.

Forskargruppen Just in TIME studerar olika interventioner grundade i fysisk aktivitet och avslappning, riktade mot psykisk och psykosomatisk ohälsa hos barn och ungdomar.