FAMN - Barnet, familjen, vården och samhället

Majja ny doktorand

Fysioterapeut, danslärare, författare, egen företagare, yogainstruktör. Och nu doktorand.

Majja Lund har många strängar på sin lyra. Ända sedan hon startade sin sjukgymnastutbildning har hon haft siktet inställt på att bli forskare om rörelsebaserade behandlingsmetoder. Hennes masteruppsats handlar om Tai Chi för äldre i primärvården.

Majja är nu antagen som doktorand i InMotion-projektet med avhandlingsarbetet central. Avhandlingens preliminära titel är Kreativ rörelseintervention som behandling för patienter med schizofreni. Mats Eriksson, Anna Duberg och Martin Eriksson-Crommert är handledare. Sin kliniska anställning har Majja vid Laxå vår-central.

Majjas bok kom ut i slutet av 2021 och heter Yoga för mindre stress, mer energi och bättre sömn (Semic 2021).