FAMN - Barnet, familjen, vården och samhället

Sofie ny doktorand i FAMN

Sofie Högström

Sofie Högström

Sofie Högström är fysioterapeut vid Ängens vårdcentral i Örebro. Hon var en av instruktörerna i Just-in-TIME-projektet med dans och yoga för flickor med återkommande buksmärta. Sofie har nu antagits som doktorand med avhandlingsprojektet Functional abdominal pain disorders in children; effects and experiences of a dance- and yoga intervention. Hennes handledare är Mats Eriksson, Anna Duberg och Stefan Särnblad. I avhandlingen kommer en del av den stora mängden data från projektet att presenteras och Sofie arbetar nu hårt med att analysera studiens primära utfall, hur smärtan påverkades.