FAMN - Barnet, familjen, vården och samhället

Omfattande forskning om smärta hos barn och ungdom

Vid Örebro universitet bedrivs omfattande forskning om smärta hos barn och ungdomar. Vi har beskrivit några av de projekt som pågår vid institutionerna för hälsovetenskaper och medicinska vetenskaper i en broschyr.