This page in English

Forskargrupp

Klinisk hörselforskning

Om gruppen

Gruppuppgifter

Forskargruppen bedriver tvärvetenskaplig klinisk hörselforskning ur ett bio-psykosocialt perspektiv. Forskningen är klinisk patientnära inom så varierande forskningsområden som genetik, diagnostik, kognition, behandling, cochlea implantat, habilitering och rehabilitering med flera. Forskningen  bedrivs vid Audiologiskt forskningscentrum, Universitetssjukhuset i Örebro, och vi har ett mycket tätt samarbete med Audiologiska kliniken. Forskargruppen har samarbete med genetiska laboratorier och universitet internationellt. Forskare inom gruppen har olika professioner såsom läkare, sjuksköterska, audionom, psykolog, sociolog, ingenjör med flera. Forskningen bedrivs med externa anslag där f n 10-årigt VR-anslag Linneaus-HEAD (HEaring And Deafness) inom Institutet för handikappvetenskap (IHV) utgör en bas.

Finansiärer