This page in English

Forskningsprojekt

Svenskt-Indiskt forskningssamarbete inom arbets- och hörselområdet

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Avslutat

Kontaktperson

Extern

Forskningsämne

Forskningsmiljöer

Projektet syftar till att utveckla gemensamma forskningsprojekt inom det audiologiska området. Detta sker genom att genomföra ett antal workshops inom området ICF Core Sets för personer med hörselnedsättning, arbetslivserfarenheter för personer med nedsatt hörsel samt vuxna med Cochlea inplantat.

Finansiärer

  • Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (FORTE)