This page in English

Forskningsprojekt

Science-Technology-Society och personer med funktionsnedsättning

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Avslutat

Kontaktperson

Extern

Forskningsämne

Forskningsmiljöer

Gästforskare Associate Professor Aristotle Tympas kommer att utveckla en forskningsmiljö baserad på hans stora erfarenhet inom fältet Science-Technology-Society (STS). Tympas har stor erfarenhet av att koordinera internationella forskningsprojekt inom fältet baserade vid ” the University of Athens digital humanities research lab”. Dessa tvärvetenskapliga projekt syftar till att sammanföra dataingenjörer, sociologer, filosofer och historiker. Utifrån Tympas expertis kommer han att utveckla en forskningsmiljö som bygger på STS med fokus på personer med funktionsnedsättning och äldre.