This page in English

Forskningsprojekt

Supported Employment och konstruktionen av "invandrarskap" som "handikapp" på den svenska arbetsmarknaden

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Avslutat

Kontaktperson

Extern

Forskningsämne

Forskningsmiljöer

I detta forskningsprojekt är arbetsmarknadspolitiken i fokus. Det belyser den svenska arbetsmarknadspolitiken med särskilt tonvikt på 1990 och 2000-talen, en period av betydelsefulla ekonomiska förändringar. Peraltas utgångspunkt är att definitionen av sociala problem är en komplex process av social konstruktion i vilken vissa frågor är allmänt uppfattade som sociala problem medan andra inte är det. Arbetslöshet har inte alltid uppfattats som ett ’socialt problem’. Även om det har definierats som ett problem har dess natur inte alltid förståtts på samma sätt. Regler, praktiker och föreställningar bidrar till skapandet och/eller reproducerandet av kategorier av arbetssökande. Peralta visar hur det i skuggan av 1990-talets omvandlingsproblematik växte det fram en grupp långtidsarbetslösa, vilka i de politiska riktlinjerna, rekommenderas att  hanteras inom ramen för den verksamhet som tidigare riktats till ’arbetshandikapp’. Problem av strukturell karaktär kom således till att definieras, arbetsmarknadspolitiskt, i termer av personliga ’handikapp’. Sedan 1990–talet har inte bara individualiseringen  av det arbetsmarknadspolitiska problemet utan dess medikalisering förstärkts. Detta projekt behandlar, mer sppecifikt, tillämpningen av Supported Employment metodiken dels i syftet att ”få ut invandrare på arbetsmarknaden”, dels i arbetet att ”hjälpa” personer med funktionshinder på arbetsmarknaden att nå, få och behålla ett arbete.

 

 

Finansiärer

  • Örebro universitet