This page in English

Forskningsprojekt

Möjligheter och hinder att nå arbetsmarknaden för personer med funktionsnedsättning - en utvärdering av 60 projekt som fått ekonomiskt stöd av Arvsfonden inom området arbete, sysselsättning och funktionsnedsättning 1994-2012.

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Avslutat

Kontaktperson

Extern

Forskningsämne

Forskningsmiljöer

Detta utvärderingsprojekt undersökte 60 projekt som fått medel av Arvsfonden under åren 1994 – 2012. Gemensamt för samtliga projekt var att de riktade sig till personer med funktionsnedsättning som upplevde stora hinder att nå, få och behålla ett arbete. Huvuddelen av projekten drevs av handikapporganisationer vilka även utgör Arvsfondens huvudsakliga avnämare. Det finns ingen stor utvärdering av insatser för att öka möjligheten för personer med funktionsnedsättning att få och behålla ett arbete där brukarorganisationer varit en huvudaktör. Därför är denna utvärdering central och kan ge ett viktigt bidrag till vår kunskap om vad som hindrar och hjälper dessa personer att komma in på arbetsmarknaden.

Finansiärer

  • Allmänna arvsfonden