This page in English

Forskningsprojekt

Skolpersonals sociala representationer om inkludering av elever med autism spektrum tillstånd

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Avslutat

Kontaktperson

Extern

Forskningsämne

Forskningsmiljöer

Projektet syftar till att utröna orsaker till skolfrånvaro och bristande måluppfyllelse bland elever med autism spektrum tillstånd genom att studera skolpersonals sociala representationer om inkludering av dessa elever i ordinarie klasser. Det bygger på det faktum att våra föreställningar ligger till grund för vårt bemötande och handlande. Tillsammans konstruerar lärare och annan skolpersonal mentala bilder som fungerar som ett tolkningssystem. Genom att analysera 236 skolpersonals associationer om inkludering av elever med autism spektrum tillstånd söker projektet förstå hur lärare inkluderar dessa elever i den ordinarie undervisningen. Detta för att kunna bidra med viktiga implikationer för ökad måluppfyllelse och reducering av skolfrånvaro bland elever med autism.

Samarbetspartners