This page in English

Forskningsprojekt

Inkludering i skolan av elever med rörelsehinder

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Avslutat

Kontaktperson

Extern

Forskningsämne

Forskningsmiljöer

Studien syftar till att analysera och illustrera social rättvisa som det tar sig uttryck i idrottsundervisningen av elever med rörelsehinder genom ett dilemma mellan omfördelning av resurser och socialt erkännande. Dilemmat består i att en funktionsnedsättning inte ska behöva betyda något för möjligheten att delta på jämlika villkor, men det förefaller att betyda mycket.

Finansiärer

  • Norrbacka Eugeniastiftelsen

Samarbetspartners

  • Kajsa Jerlinder, hig