This page in English

Forskningsprojekt

Handikappdiskriminering

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Avslutat

Kontaktperson

Extern

Forskningsämne

Forskningsmiljöer

I projektet studeras ansvaret för att genomföra rimlig anpassning för personer med funktionsnedsättning. Detta ansvar regleras huvudsakligen i diskrimineringslagen.

Finansiärer

  • Forskningsrådet för Arbetsliv och Socialvetenskap (FAS)