This page in English

Forskningsprojekt

Academic Network of European Experts in Disability

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Avslutat

Kontaktperson

Extern

Forskningsämne

Forskningsmiljöer

I projektet har Danermark till uppgift att sammanställa och analysera olika aspekter på förhållanden för personer med funktionsnedsättning i Sverige. Uppdragen kommer från EU-kommissionen och sammanställs i landsjämförande analyser. Slutresultaten diskuteras vid forskarmöten i Bryssel i samarbete med representanter från EU-kommissionen.

Forskare

Finansiärer

  • EU Övriga