This page in English

Forskningsprojekt

Övervakningsmedicin och dess betydelse för ekonomisk utveckling

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Avslutat

Kontaktperson

Extern

Forskningsämne

Forskningsmiljöer

Syftet med nätverket är att bygga en plattform för ett forskningssamarbete om ämnet övervakningsmedicin och dess betydelse för ekonomisk utveckling. Nätverket kommer att involvera svenska och colombianska universitet med målet att utarbeta gemensamma forskningsprojekt och ansökningar om medel under 2011. Vi vill för det första synliggöra och problematisera de nationella systemen (t.ex. sjukdomsregister, vaccineringskampanjer, hälsokontroller mfl) som statliga myndigheter implementerat med syftet att övervaka egna befolkningars hälsa. För det andra vill vi undersöka relationen mellan enskilda länders hälso- och sjukvårdssystem och internationella hälsoorganisationers stöd och krav. Dessa internationella organisationer ses som viktiga aktörer i en process där strävan efter att uppnå ekonomisk utveckling har varit det centrala. Det handlar om att, utifrån ett kritiskt perspektiv, få ökad förståelse om interaktionen mellan socialt välfärd och ekonomisk utveckling genom en studie av hälso- och sjukvårdspolitiken i Sverige och Colombia.