Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. Genom att surfa vidare godkänner du det. Läs mer om cookies

This page in English

Forskningsmiljö

Hållbar professionell utveckling inom vårdyrken

Miljöuppgifter

Kontaktperson

Karin Blomberg

Vetenskapsområden

  • Medicin

Forskningsområden

  • Professionsutveckling

Forskningsmiljön är tvärvetenskaplig och utgår ifrån ämnesområdena pedagogik, arbetsmiljö, vårdvetenskap och medicin. Forskningen sker i samarbete mellan Örebro universitet och flera lärosäten med omgivande vårdverksamheter.

Ett övergripande syfte med programmet inom forskningsmiljön är att generera och implementera verktyg och förhållningssätt för studenter och yrkesverksamma vårdpersonal med avsikten att skapa ett livslångt lärande för en evidensbaserad och patientsäker vård. Det innebär också att skapa förutsättningar för en arbetsmiljö som organiseras med såväl patienters som vårdpersonalens hälsa i fokus. Genom forskningsprogrammets etablering och nära samverkan mellan lärosäten och vårdverksamheter skapas en unik kunskapsbas.

Forskningsprogrammet kommer att generera ny kunskap som har betydelse för att förbättra de brister som identifierats inom utbildning och vårdverksamheter vad gäller att utveckla kompetens för vårdens professioner och tillämpa professionskunskaper. Vidare sker en utveckling av metoder och instrument som har betydelse för forskningsområdet. Teoretiskt bidrar studierna genom att överbrygga det gap som ofta identifieras mellan teori och praktik.