This page in English

Forskargrupp

Kroppens inflammatoriska svar vid bakterie-inducerad sepsis

Om gruppen

Gruppuppgifter

Vi är intresserade av vilken roll inflammasomen, ett proteinkomplex i de vita blodkropparna, och dess reglering spelar för uppkomst av svårartad inflammation såsom vid sepsis. Fokus ligger på sepsis orsakad av Neisseria meningitidis och Staphylococcus aureus.  Dels undersökas inflammasomens aktivitet hos patienter med pågående akut sepsis, dels studeras om det finns ett samband mellan att vara bärare av polymorfier i inflammasomens gener och att utveckla sepsis.

Blodförgiftning, sepsis, är en vanlig dödsorsak i hela världen. Svårigheten att hitta behandling beror på att sepsis involverar såväl överdriven inflammation som immunosuppression. Vi vet idag att en infektionssjukdoms svårighetsgrad avgörs av kombinationen av bakteriens uppsättning av virulensfaktorer och varje individs unika immunförsvar. Samma bakterier som hos en del patienter orsakar svåra infektioner med hög dödlighet, leder hos andra människor bara till en lindrig infektion. Andra kan vara bärare av dessa bakterier utan att bli sjuka.

Vi har funnit polymorfier i gener som kodar för NLRP3-inflammasomens proteiner hos patienter med svår inflammatorisk sjukdom.  Ungefär 5 % av normalbefolkningen är bärare av dessa polymorfier, vilket indikerar att de kan fungera som en predisponerande faktor för inflammatorisk sjukdom. Dessa genvarianter försätter inflammasomen i ett aktivt läge, vilket resulterar i större produktion av det inflammatoriska ämnet interleukin-1β (IL-1β). Vi finner även att friska bärare har något högre nivåer av IL-1β jämfört med friska icke-bärare. Vi vet idag inte vilken klinisk relevans dessa skillnader gör, men de kan betyda att bärarskap ger ett något bättre immunsvar vid infektioner, men kan också utgöra den mekanisms som vid vissa situationer ligger bakom utvecklandet av kraftig inflammatoriskt svar vid akut infektion, så som sker vid sepsis.

Projektet görs i samarbete med forskare vid Örebro universitet, Örebro universitetssjukhus, Skaraborgs sjukhus - Skövde, Karolinska sjukhuset/institutet, Nationella folkhälsoinstitutet i Oslo, AHRI forskningsinstitut i Addis Abeba och Gondar University i Etiopien