This page in English

Forskargrupp

Inter-individuella variationer - tolerans vs. ökad risk

Om gruppen

Gruppuppgifter

Genetiska faktorer har visat sig spela en viktig roll för att förklara variation i känslighet och tolerans mot infektionssjukdomar mellan olika individer. Detta kan förklara varför vissa individer utvecklar en allvarlig, ibland dödlig, inflammatorisk reaktion i vid vissa infektioner, medan andra visar tolerans och är endast lindrigt drabbade av samma bakteriestam. Ett viktigt mål med vår forskning är att koppla genetisk analys till våra slutsatser interaktionen mellan värd (infekterad patient) och mikroben. Fokus ligger på hur polymorfism av NLRP3 inflammasomen (Q705K i NLRP3 och C10X i CARD8) påverkar samspelet. Vi och andra har hittat dessa genetiska variationer, som i sig själva eller i kombination, leder till ökad risk och svårighetsgraden av kronisk inflammation. Kopplingar har även gjorts till ökad förekomst av dessa genetiska variationer hos patienter med bakteriemi, men också med att ha en skyddande roll vid vissa infektioner. Vårt mål är att förstå om och hur genetiska variationer av inflammasomen spela en roll i varför en bakteriell infektion utvecklas till dödliga eller lindriga infektioner.