This page in English

Forskargrupp

Inflammasomens aktivering och reglering i det medfödda immunförsvaret

Om gruppen

Gruppuppgifter

En inflammation som startas av immuncellerna i vår kropp, som svar på tex bakterieinfektioner, är i grunden fördelaktig för att bekämpa det identifierade hotet men det är av yttersta vikt att det inflammatoriska svaret är välbalanserat och varken för svagt eller för kraftigt.

En central mekanism i cellernas proinflammatoriska svar är aktivering av det multiproteinkomplex som kallas inflammasomen. Inflammasomen producerar en rad proinflammatoriska mediatorer som kraftigt påverkar det inflammatoriska förloppet, men de detaljerade mekanismerna som styr hur en inflammasom aktiveras och hur dess aktivitet regleras är oklart. Vi forskar om inflammasomens roll och dess reglering för att förstå hur den bidrar till en rad olika inflammatoriska tillstånd med både de positiva och de negativa aspekterna i balans.

Finansiärer

  • KK-Stiftelsen
  • Örebro universitet