This page in English

Forskargrupp

Bindvävsstromats roll vid inflammatoriska processer

Om gruppen

Gruppuppgifter

Funktionen hos bindvävsstromat har länge betraktats som i huvudsak strukturellt, dvs ett stöd för omgivande funktionella enheter såsom t ex kärl, hud/körtelepitel och nerver. Under det senaste par decennierna har dock framkommit evidens att bindvävsceller har även andra roller för funktionen hos kringliggande celler, inklusive cancer celler. Inte minst har celler i bindvävsstromat (fibroblaster) en förmåga att reglera inflammatorisk respons vid reparativa och maligna processer. Detta har betydelse för en rad sjukdomar och patologiska processer där inflammatoriska mekanismer är centrala. Vår forskning fokuserar på hur bindvävsceller svarar på inflammatoriska mediatorer för fibrotisk fenotyp, dels i huden (sårläkning), dels vid hematologiska maligniteter där benmärgsstromat svarar dysfunktionellt på den patologiska miljön (myelofibros).

Forskare
Mikael Ivarsson, ÖU
Maria Åström, RÖL, PhD, medicinkliniken

Medarbetare
Dirk Repsilber, ÖU
Daniel Bergemalm, ÖU
Robert Kruse, ÖU
Anita Koskela, ÖU, RÖL/KFC

 

Finansiärer

  • Lions cancerforskningsfond mellansverige Uppsala-Örebro
  • Region Örebro läns Forskningskommitté