This page in English

Forskargrupp

Immunosuppression och myeloida celler vid inflammatoriska sjukdomar (iMiD)

Om gruppen

Gruppuppgifter

Vid tillstånd som sepsis, trauma och cancer är immunsouppression bidragande faktorer till morbiditet och mortalitet. Bland annat anrikas s.k. myeloida suppressor-celler vars huvudsakliga uppgift är att dämpa immunsystemet. Under vissa förutsättningar bidrar dessa celler till en överdriven hämning och till ett immunförsvar som inte längre kan upprätthålla skyddet mot mikrober. Gruppens huvudsakliga intresse är att förstå denna överdriva immunsuppression och dessa cellers funktion vid olika typer av tillstånd. Gruppen kombinerar in vitro modeller för myeloida suppressor-celler med studier i bland annat sepsispatienter.

Forskare

Finansiärer

  • Örebro universitet (bitr lektorat-programmet)
  • KK-Stiftelsen
  • Magnus Bergvalls Stiftelse
  • Norlins stiftelse
  • Nyckelfonden