Institutet för Handikappvetenskap (IHV)

Rapport Linnécentrum HEAD

Linnécentrum HEAD, som är en del av Institutet för handikappvetenskap, rankas topp 3 inom Humaniora och samhällsvetenskap med avseende på forskningsresultat och samhällsnytta vid utvärderingen av Linnéstödet.

HEAD har fått totalt 60 MSEK av Vetenskapsrådet och nu har en rapport släppts
- Vad har Linnéstödet inneburit för svensk forskning?

Läs hela rapporten här