This page in English

Forskningsprojekt

Språk och litteracitet hos tonåringar med cochleaimplantat eller hörapparat: En tioårsuppföljning.

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Pågående

Kontaktperson

Cecilia Nakeva Von Mentzer

Forskningsämne

Forskningsmiljöer

Det övergripande syftet med detta projekt är att undersöka språk och litteracitet hos en grupp döva och hörselskadade tonåringar som deltog i datorbaserad läsintervention för tio år sedan. Vi är också intresserade av att undersöka deras nuvarande psykosociala välbefinnande. Alla använder cochleaimplantat eller hörapparater sedan mitten av 2000-talet, som de fick vid ungefär 2 års ålder. Genomsnittlig tidsperiod när barnen ännu inte fått sina hörselhjälpmedel varierade mellan 4 och 7 månader i denna grupp, en mycket kortare period än i tidigare uppföljningsstudier. Alla deltagare har bilaterala hörselhjälpmedel. I denna studie undersöks förmågorna digitalt för att optimera deltagande. Resultaten kommer att jämföras med svenska normer för tonåringar med typisk hörsel.