Nutrition-Gut-Brain Interactions Research Centre (NGBI)

BioGaia

BioGaia är ett innovativt svenskt hälsoföretag med mer än 20 års erfarenhet av att utveckla, marknadsföra och sälja probiotiska produkter med dokumenterade hälsoeffekter. Sortimentet är huvudsakligen baserat på olika stammar av mjölksyrabakterien Lactobacillus reuteri varav de viktigaste är Lactobacillus reuteri Protectis för mag- och tarmhälsa och Lactobacillus reuteri Prodentis för munhälsa. Produkterna säljs av lokala distributionspartners i omkring 80 länder runt om i världen.

Lactobacillus reuteri

Lactobacillus reuteri är en av världens mest studerade probiotika, framför allt vad gäller studier på små barn. Hittills har 108 kliniska studier med BioGaias stammar av Lactobacillus reuteri genomförts på drygt 8 600 individer i alla åldrar. Resultaten har publicerats i 71 artiklar i vetenskapliga tidskrifter och fem doktorsavhandlingar (januari 2013).

 

Studier på människor har utförts inom följande områden:

 • Spädbarnskolik och maghälsa hos barn
 • Antibiotikarelaterad diarré
 • Akut diarré (magsjuka)
 • Gingivit (inflammation i tandköttet)
 • Parodontit (tandlossningssjukdom)
 • Att bibehålla god hälsa
 • Helicobacter pylori-infektion (magsårsbakterien)

 

Lactobacillus reuteri är en naturlig kolonisatör i människor från det att vi föds och finns i bröstmjölk hos ammande mödrar. Det är en av mycket få arter av Lactobacillus som är unikt anpassad för att fästa utmed hela matsmältningskanalen.[1] Den är dock inte längre lika vanlig hos människor med en västerländsk livsstil.

 

Lactobacillus reuteri:

 • Av mänskligt ursprung (modersmjölk och saliv)
 • Överlever i magen och tarmarna
 • Koloniserar hela mag-tarmkanalen
 • Producerar ämnen som hämmar sjukdomsalstrande mikroorganismer
 • Väldokumenterade positiva hälsoeffekter (fler än 100 kliniska studier)
 • Bekämpar skadliga bakterier och återställer balansen i mikrofloran

 


[1] Phaik Lyn Oh, et al. Diversification of the gut symbiont Lactobacillus reuteri as a result of host-driven evolution, The ISME Journal (2009)